Hotels in Phu Quoc
Thai Binh Duong Hotel  
ADDRESS: Cua Lap, Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
TEL: 84-77 3994823
FAX: 84-77 3994824
EMAIL: contact@thaibinhduonghotel.com
WEBSITE: http://www.thaibinhduonghotel.com/
Tropicana Resort  
ADDRESS: Duong Dong Town, Phu Quoc Dist, Kiengiang, Vietnam
TEL: 84-77 3847127
FAX: 84-77 3847128
EMAIL: reservation@tropicanavietnam.com
WEBSITE: http://www.northvalleyroads.com/tropicana/
Huong Bien Hotel  
ADDRESS: 01 Vo Thi Sau St., Duong Dong Town, Phu Quoc District, Kien Giang Province.
TEL: 84-77 846113
FAX: 84-77 847065/3846028
EMAIL: huongbien_pq@yahoo.com
WEBSITE: http://www.huongbienhotel.com.vn/
Cassia Cottage  
ADDRESS: Duong Dong, Phuquoc Island, Kiengiang, Vietnam
TEL: 84-77 3848395
FAX: 84-77 3848396
EMAIL: cassiacottage@cassiacottage.com
WEBSITE: http://www.cassiacottage.com
Thousand Stars Resort  
ADDRESS: Duong Dong, Phuquoc Island, Kiengiang, Vietnam
TEL: 84-77 3848203
FAX: 84-77 3848556
EMAIL: ngansaoresort@hcm.vnn.vn
WEBSITE: http://www.ngansaoresort-phuquoc.com.vn
Thien Hai Son Resort  
ADDRESS: 68 Tran Hung Dao St, Dong Duong, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
TEL: 84-77 3983044
FAX: 84-77 3983046
EMAIL: thienhaisonpq@vnn.vn
WEBSITE: http://www.phuquocthienhaison.com/
Island Villa Resort  
ADDRESS: Duong To, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam
TEL: 84-77982346
FAX: 84-77982347
EMAIL: standaertjan@hotmail.com
WEBSITE: http://www.islandvillaresort.com/
Eden Resort Phuquoc  
ADDRESS: Cua Lap Hamlet, Duong To ward, Phu Quoc Dist, Kien Giang, Vietnam
TEL: 84-77 3985598
FAX: 84-77 3985598
EMAIL: sm1@edenresort.com.vn
WEBSITE: http://www.edenresort.com.vn/
Page [1]